Despre mine

Nume și prenume:   FILIPEANU DUMITRU

Funcția în cadrul instituției: Conferentiar universitar

Data și locul nașterii: 18.10.1969, Pașcani, jud. Iași

Cetățenie:  română

Studii:

Instituția Perioada Grade sau diplome obținute
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 1996 ÷ 2009 Doctor în domeniul economic
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa” Iasi 2000 ÷ 2001 Diploma de Master,specializarea: „Managementul instituţiilor publice”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Facultatea de Științe Economice 1990 ÷ 1995 Economist,secția „Contabilitate și informatică de gestiune”

Experienţa profesională:

Instituția Perioada Funcţia Descriere
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 2020 conferentiar universitar activități de predare cursuri universitare;activități de cercetare în domeniul economic
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 2014 ÷ 2016 lector dr. activități de predare cursuri universitare;activități de cercetare în domeniul economic
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 2012 ÷ 2014 cadru didactic asociat activităţi de predare cursuri universitare
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Facultatea de Științe Economice 1996 ÷ 1998 cadru didactic asociat activități de predare seminarii universitare
Universitatea „Gheoghe Zane” Iași 2000 ÷ 2014 lector dr. activități de predare cursuri universitare
Universitatea „Apollonia” Iași 2012 ÷ 2013 lector dr. activități de predare cursuri universitare
Université „Robert  Schuman” Strasbourg, Franţa 1999 ÷ 2000 doctorand activități de cercetare în domeniul economic

Cursuri predate: Economie, Microeconomie, Macroeconomie, Antreprenoriat imobiliar, Leadership si managementul proiectelor, Integrarea europeană a forței de munca.

Competenţe: 

Competențe și aptitudini Realizarea studiilor de fezabilitate;Conducerea activității administrative a unor unități de învățământ și sanitare;
Competențe organizatorice 2006 – 2016 Manager – Spitalul Clinic de Pneumoftiziolgie Iasi2004 – 2006 Director general administrativ, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa” din Iasi

2002 – 2004 Sef Serviciu Marketing la S.C. COMCEREAL S.A. IAŞI

2001 – 2002 Consilier Economic la S.C. AGMUS S.A. Iaşi

Alte specializări și calificări:

1997 – Formator în învățământul superior, Studii post-universitare de psihopedagogie, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2006, 2008, 2009 – Absolvent curs de perfecționare profesională pentru managerii spitalelor publice  în cadrul Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar
2009 – Auditor intern pentru Sistemele de management al calității conform ISO 9001:2008, TUV Austria România
2005 – Auditor intern  si extern al sistemului de management al calității, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa” Iași
2005 – Absolvent al cursului „Proiectarea şi implementarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul internațional ISO 9001:2000”,

Alte menţiuni:

Membru al unor asociații profesionale: membru al Asociației Române de Marketing AROMAR

Limbi străine cunoscute: limba franceză (C1 – utilizator experimentat), limba engleză (B2 – utilizator independent)

Diseminare rezultate activitate didactică și de cercetare:  5 cărți publicate în edituri atestate CNCSIS, membru în 3 contracte de cercetare internaționale/naționale, 40 articole științifice prezentate în reviste de specialitate ISI/BDI, conferințe internaționale/naționale.

Advertisement